For påmeldinger til Hyttemessen etter 15. mars 2021

Last opp logo
Vi bekrefter vår deltakelse på HYTTEMESSEN 24.-26. september 2021. og ønsker å disponere (min. 9 m2)/ We hereby confirm our participation at HYTTEMESSEN, 24.-26. September 2021., and wish to reserve (min. 9 sq.m.):
Kategori:
Antall m2 gulvplass inne med vegg/sq.m. floor space indoors with walls: NOK 1395,- per m2/sq.m.
Antall m2 gulvplass inne åpen/sq.m. floor space indoors open, NOK 1295,- per m2/sq.m. (min 50 m2/sq.m.)
Antall m2 plass ute åpen/sq.m. floor outside open: NOK 1050,- per m2/sq.m. (min 15 m2/sq.m.)
Betalingsbetingelser/Terms of payment:
Utstillerpakke NOK 3500. Bedrifter som ikke er registrert som foretak i Norge må betale et forskudd på 25% av hele standleien, minimum kr. 5000,- eks. mva i tillegg til utstillerpakke. Vennligst vent på faktura. 100 % standleie betales senest 10.08.2021/Registration fee to be paid upon application. Please await invoice. 100% of the space booking fee falls due 10.08.2021.
Reglement for Hyttemessen*