For påmeldinger til Hyttemessen 5-7 april 2024

Dette vises på utstillerlisten
Vi bekrefter vår deltakelse på HYTTEMESSEN 5.-7. april 2024, og ønsker å disponere (min. 9 m2)/ We hereby confirm our participation at HYTTEMESSEN, 5.-7. April 2024, and wish to reserve (min. 9 sq.m.):
Antall m2 gulvplass inne åpen/sq.m. floor space indoors open, NOK 1495- per m2/sq.m. (min 9 m2/sq.m.)
Antall m2 gulvplass inne åpen/sq.m. floor space indoors open, NOK 1395,- per m2/sq.m. (min 50 m2/sq.m.)
Antall m2 plass ute åpen/sq.m. floor outside open: NOK 1145,- per m2/sq.m. (min 15 m2/sq.m.)
Betalingsbetingelser/Terms of payment:
Utstillerpakke NOK 3500. Bedrifter som ikke er registrert som foretak i Norge må betale et forskudd på 25% av hele standleien, minimum kr. 5000,- eks. mva i tillegg til utstillerpakke. Vennligst vent på faktura. 100 % standleie betales senest 15. januar 2024/Registration fee to be paid upon application. Please await invoice. 100% of the space booking fee falls due 15. january 2024.
Reglement for Hyttemessen*