Dette vises på utstillerlisten
Vi bekrefter vår deltakelse på HYTTEMESSEN Dyrskun 13-15 september 2024, og ønsker å disponere (min. 9 m2)/ We hereby confirm our participation at HYTTEMESSEN Dyrskun, 13-15 september 2024, and wish to reserve (min. 9 sq.m.):
Antall m2 gulvplass inne åpen/sq.m. floor space indoors open, NOK 1495- per m2/sq.m. (min 9 m2/sq.m.)
Betalingsbetingelser/Terms of payment:
Utstillerpakke NOK 3500. Vennligst vent på faktura. 100 % standleie betales senest 15. mai 2024/Registration fee to be paid upon application. Please await invoice. 100% of the space booking fee falls due 15. May 2024.
Reglement for Hyttemessen*