Tinde hytte

Tinde-rekord: Runder 300 mill i omsetning. 40 pst vekst i 2017.

Tinde Hytter har hatt en sterk utvikling de siste årene, men 2017 slår alle rekorder! Salget øker med ca 40%. 

Den tradisjonsrike bedriften selger hytter for ca 310 millioner i 2017. Hovedmarkedet er fortsatt i Gudbrandsdalen men andre markeder som bl.a. Valdres, Hallingdal, Nordvestlandet og Trøndelag er med i satsningen nå og fremover, skriver selskapet i en pressemelding.

Audun Skattebo
Administrerende direktør Audun Skattebo mener ny og økende aktivitet i flere destinasjoner i Gudbrandsdalen er viktig for Tinde Hytter.

Ser mot nye områder

- Det ligger også planer om en offensiv satsning mot nye markedsområder. Samtidig som ny og økende aktivitet i flere destinasjoner i Gudbrandsdalen som Kvitfjell og Gålå er viktig både for oss og lokalmiljøene, sier administrerende direktør Audun Skattebo. 

Over 100 ansatte

Den store aktiviteten gir ringvirkninger. Tinde Hytter har nå over 100 ansatte og de er i hovedsak bosatt i Gudbrandsdalen.

- Rekrutteringen av kompetanse og arbeidskraft vil være en viktig faktor for å lykkes fremover. Aktiviteten har også stor betydning for underleverandører og aktiviteten til Tinde Hytter gir grunnlag for sysselsetting av 120-130 personer i regionen, forteller Skatebo. 

- Med kvalitet fra Gudbrandsdalen har Tinde Hytter befestet sin posisjon som en av de ledende hyttelverandørene i Norge og ser fremover mot nye markeder og fortsatt vekst, avslutter Audun Skattebo.