HYTTEMESSEN - Nordens største messe for hytter og fritidsboliger

Nordmenn elsker hytteliv. Rundt omkring i vårt vidstrakte land står rundt 450.000 hytter og fritidsboliger, de fleste i skog og fjell. Gjennom årenes løp har titusenvis av hytteeiere hatt hyttemessene på Hellerudsletta og X Meetingpoint (tidligere Exporama Senteret) utenfor Oslo som inspirasjonskilde.

X Meetingpoint er et unikt senter for hytteinteresserte. I messelokalene arrangeres Hyttemessen hvert år, helgen etter påske. Ikke noe sted finner publikum flere leverandører, produsenter, tomteselgere, tjenestetilbydere og produkter samlet på ett sted enn på HYTTEMESSEN. De siste årene har det vært ca 250 utstillere i hallene. Besøkstallene ligger på 15.000-20.000 i løpet av messens fire dager. I tillegg arrangeres Hyttemessen i Vestfold, Sandefjord i september og i Bergen, Grieghallen i mars.

80 prosent har hytte fra før

Blant våre gjester har omkring 80 prosent hytte eller fritidsbolig. De fleste av de besøkende kommer fra nærområdene Oslo (ca 28 prosent) og Romerike (ca 18 prosent). Men innslaget av hytteeiere fra Innlandet, det vil si tidligere Hedmark og Oppland er også stort. Når det er sagt er HYTTEMESSEN en nasjonal institusjon som tiltrekker seg besøkende så å si fra hele landet. Av publikumet vårt er rundt 75 prosent over 40 år.

Dette søker hyttefolk

Av de besøkende er 40 prosent på utkikk etter utstyr, ca 30 prosent er mest opptatt av interiør når de kommer og rundt 20 prosent er på messen for å orientere seg om hytter, hyttemodeller og tomter.

Dette er hytte-Norge

De fleste hyttene her til lands ligger i skog og fjell. Av naturlige grunner er det også her utbyggingen har vært sterkest gjennom de siste 30-40 årene. Denne utviklingen henger sammen med det faktum at vi har etablert et sterkt vern om kystlinjen. I våre dager er kysthyttene gjenstand for omfattende modernisering, og kommunale pålegg fører mange steder også til at hyttene har fått vann og avløp som vanlige boliger. Når det kommer til bruken viser det seg at hytter i fjell og innland i større grad enn kysthyttene brukes gjennom hele året.

Stadig flere disponerer hytte

Statistikerne regner med at rundt en million familier har hytte og at nesten tre millioner nordmenn har tilgang til hytte.

De viktigste kriteriene når familien skal kjøpe hytte viser seg å være at hytta har en fornuftig pris, innlagt vann, tilgang til 230 volt strøm, bilvei fram til hytta og reisetid. Man vil kort oppsummert ha det like greit og godt på hytta som hjemme. Likevel er det en stor del nordmenn som holder fast ved det enkle og tradisjonelle hyttelivet - uten de moderne hjelpemidlene vi er vant til hjemme.

Nye Innlandet er største hyttefylke

Innlandet fylke, den store regionen bestående av Oppland og Hedmark har flest hytter - ca 90.000. Der etter følger nye Viken fylke hvor gamle Buskerud er den dominerende hytteregionen. Det er også østafjells at den største nybyggingen finner sted.