Personvernerklæring

1  Innledning

HYTTEMESSEN er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne            personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss gjennom eposter sendt mellom oss. 
  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

3 Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

Nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og til hva vi tror du er interessert i.

Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. elefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon.

Deling av personopplysninger: Vi deler ikke personopplysninger med andre.

4  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
  • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

5  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet     på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på         vårt nettsted du har besøkt.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på            nettsiden. 

7.  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Leif Magne Flemmen

Telefonnummer: 91749055

E-postadresse: leif.magne.flemmen@viamedia.no