5C7A1028 (1)

Når de unge overtar: Dusj og toalett kommer først

At det er de unge som setter standarden på de eldre familiehyttene på Vestlandet, merkes godt i hytteutstyrsforretning Bad- og Hyttesenteret AS på Nyborg i Bergen.

- Når de unge rykker inn, er noe av det første som skjer at den klassiske biodoen eller snurredassen byttes ut med et av dagens moderne toaletter. Verken foreldre eller barn synes det er noe stas å se ned i avfallsdunken, enda mindre å tømme den. Så da går turen gjerne til oss, sier innehaveren av firmaet, Olav Petter Grevstad.

5C7A1020
- Folk ønsker personlig og faglig veiledning når de tenker å kjøpe moderne vann- og toalettløsninger til sin eldre, frittliggende hytte. Utstyret er i seg selv teknisk avansert, men med god veiledning gjør hytteeieren jobben på egen hånd, sier hytteekspert Olav Petter Grevstad.

Jets og Cinderella

Alternativene er etter hvert blitt mange for de som skal heve do-standarden på den gamle hytten, også for de som ikke har vann eller strøm.

- Når folk moderniserer sin toalettløsning på hytte med 12-volt går det i hovedsak på to løsninger: Jets, som enkelt sagt tømmer skålen med en liten vannskvett og en vakuumpumpe, og moderne forbrenningstoaletter hvor avfallet simpelthen brennes med gass. 

I den siste kategorien har Cinderella i mange år hatt ledertrøyen. Jets toaletter samt forbrenningstoalettene er også meget aktuell for de som har vanlig 230v strøm. Av forbrenningstoaletter finnes flere modeller fra Cinderella i tillegg til at Sunwind for få år siden kom med sin egen modell, som nå også slår godt an, forteller Grevstad.

Fordeler med begge

De to hovedkategoriene toaletter løser oppgaven på ulikt vis. Fra et Jets-toalett suges avfallet ned i en lukket tank. Å montere et slikt anlegg er søknadspliktig. Noen kommuner godkjenner denne løsningen, andre vil av prinsipielle grunner slett ikke godkjenne den, sier Grevstad. Forbrenningstoaletter derimot kan monteres uten byråkratiske viderverdigheter. 

- Begge løsninger har sine fordeler. Det vil ofte være et spørsmål om hva man vil investere i denne type komfort. Man får i hvert fall greie systemer fra knappe 30.000 kroner og oppover, sier hytteeksperten.

5C7A1028 (1)
En stor del av kundene har eksisterende hytte som de vil modernisere.
Først på ønskelisten står gjerne et moderne toalett. Men også vann i springen og varmtvann til dusjen har høy prioritet, forteller Olav Petter Grevstad i Bad- og Hyttesenteret AS.

Mer effektive solcellepaneler

- Nye paneler blir stadig mer effektive, likeså batterienes evne til å lagre. Samlet sett får man i dag mye mer strøm ut av et nytt solcelleanlegg enn et 20 år gammelt, uten å måtte betale særlig mer for det, mener Grevstad.

- Og så er det jo det at en moderne familie har mer strømkrevende materiell på hytta enn noen gang før, legger han til. Det er ikke noe problem å dekke behovet for strøm med et 12-voltsanlegg. Men når tv-en står på, pc-ene og telefonene lades, vannpumper går og viften i et forbrenningstoalett skal forsynes, ja, så blir det i sum et forbruk man må tenke på når batteribanken dimensjoneres, råder han.