Sikringsskap (1)

Hyttemessen: Nå kommer neste generasjon ring-hytta-varm

Etter hvert vil alle strømforbrukene her til lands ha fått installert smartmålere (AMS). Da er det bare et tidsspørsmål før energibransjen kommer til å innføre «rushtidsavgift», eller dynamisk prising av strømmen.
Et slikt dynamisk prissystem kommer til å bli like lite omfavnet av forbrukerne som enhver annen kostnadsøkning. Men salgs- og markedssjef Torfinn Schiefloe i Sikom mener det nå bare er snakk om tid før det skjer. Selskapet hans har i årenes løp har levert noe sånt som 85.000 installasjoner og enheter av typen ring-hytta-varm. 

Rushtidsavgift kommer

«Rushtidsavgiften» er et begrep som brukes på merkostnaden forbrukerne vil bli nødt til å betale for topper i strømforbruket. Når en effekttariff slår inn, må det gjøres noe for å dempe effekttoppene og dermed kostnadene for forbrukerne, sier Schiefloe.
 
- Vi ser at det kommer til å bli et stort behov fort automatisk styring av strømforbruket både i hytter og bolighus, sier salgs- og markedssjefen. Som eksempler nevner han varmtvannsberedere og gulvvarme som har mye oppmagasinert energi og kan kobles ut i korte perioder for å redusere toppene og redusere utgiftene til forbrukeren.

Demper strømutgifter

Dette handler om neste generasjon ring-hytta-varm-løsning, en smartere teknologi enn den vi har vært vant til. Sikom lanserte i fjor en plugg, en Eco Energy Controller, som kan kobles i sikringsskapet sammen med AMS-måleren og formidle sanntidsinformasjon fra strømmåleren til Sikoms «Living»-app.
 
- Data fra denne pluggen kan så overføres trådløst til et styringssystem som monteres i hytta. Dette tar styring på termostater, brytere og releer for å dempe toppbelastningene, forklarer Schiefloe.
 
Det nye styringssystemet er allerede i bruk flere steder, også i hytter. På Hyttemessen på Hellerudsletta 25.-28. april kommer nok «rushtidsavgiften» og forbrukernes muligheter for å dempe framtidige strømkostnader til å bli ett av de hete temaene.