5C7A0618

"Hyttefolkets hederspris" til løypelagspioner i Hedalen

Skal man få ting til å skje, er oppskriften å brette opp ermene og gå i gang på egen hånd. Som Line Wermundsen Mork, leder for Hedalen Løypelag gjennom 12 år, gjorde midt på 2000-tallet. Hyttefolkets hederspris 2020 går nettopp den uslitelige ildsjel fra Oslo med hytte i Hedalen.

 
5C7A0619
Da Line Wermundsen Mork trakk seg fra styret i Hedalen Løypelag i fjor, hadde hun vært styreleder i 12 år.

Hederprisen ble tildelt løypelagspioneren i etterkant av Hedalen Løypelags årsmøte i Hedalen søndag. Hedersprisen tildeles personer som har gjort eller gjør en viktig og uegennyttig innsats for hyttefolket. Rundt omkring i hytte-Norge finnes mange entusiaster som står på for fellesskapet - både hytteeiere og bygdefolk. Denne innsatsen ønsker initiativtakerne til prisen, Hyttemessen og Hytteavisen.no, å løfte fram.

- Forbilledlig vinner

- Line Wermundsen Mork, selv hytteeier, er en av dem som virkelig har trådt til for hyttefolk og bygdefolk i Hedalen.  Wermundsen Mork har holdt ut som dugnadsleder og styreleder fra løypelaget ble startet, ja, før det. Da hun i fjor trakk seg fra ledervervet hadde hun stått i «jobben» gjennom 12 år. Hun er derfor en fortjent og forbilledlig vinner av hedersprisen, sier Per Levik på vegne av juryen. Den har foruten Levik selv bestått av kollega Tore Bjørnstad og Leif Magne Flemmen, den siste fra hytteavisen.no.

- 12 år i løypelaget får sannelig være nok, sier prisvinneren og henger på en mild latter. Det har vært morsomme men også arbeidsomme år.  

Løypefritt område

Da familiens hytte sto ferdig i 2003, var det ingen systematisk preparering av skiløyper i området. Vel, Røde Kors kjørte noen spor fra tid til annen. Men for sånne som Wermundsen Mork, som er langt over gjennomsnittet glad i å gå på ski, føltes behovet for gode løyper etter hvert påtrengende.

Så en dag i 2004 - et stykke ute i dypsnøen - møtte hun en annen hytteeier. De ble enige om å ta et initiativ overfor kommunen. Dermed ble Mork invitert inn i en arbeidsgruppe, som etter en tid bestemte seg for å lage et løypelag hvor hun ble valgt til leder.

- Hovedsaken ble naturligvis hvordan vi skulle skaffe kapital for å komme i gang. Vi trengte  jo maskiner til dette. Kommunen kunne ikke bidra med noe. Området hadde heller ingen turistnæring med midler å skyte inn. Dette ville vi altså måtte finansiere selv. Andelstegning ble metoden. Hver av de rundt 500 hytteeierne i området, vi snakker om mange hyttefelt, ble tilskrevet og bedt om å bli med på fiansieringsdugnaden. 3000 kroner per hytte.

5C7A0618
Styret fram til årsmøtet i Hedalen løypelag 2019: Fra venstre: Paul Terje Gundersen, Helge Nordby, Helga Perlestenbakken, Line Wermundsen Mork, Harald Kjensrud og Bjørn Vadholm.

Bred oppslutning

Oppslutningen om initiativet var veldig positiv, husker Wermundsen Mork. Det lokale nettstedet hedalen.no var avgjørende for å promoterte prosjektet. 

- Hedalen.no var helt avgjørende for at vi fikk budskapet ut. Også de få bedriftene i Hedalen med den lokale hjørnesteinsbedriften Hedda Hytter i spissen, stilte velvillig opp. Siden alt var frivillig, gledet det oss at tilslutningen fra hytteeierne ble så stor, sier Wermundsen Mork. Snart hadde de en startkapital på mer enn en million kroner.

Siden andelen følger hytteeieren og ikke hytta, kommer nye til også hver gang en hytte skifter eier. I tillegg til engangsavgiften kommer den årlige løypeavgiften som for tida er 1100 kroner.

- For seks år siden kjøpte vi ny løypemaskin til over to millioner kroner – også denne gangen uten en eneste krone i lån! I sesongen kjøres den av det frivillige mannskapet vårt. En enestående fin og lojal gjeng på fire, som deler oppgaven mellom seg - to på hvert skift. Traseen er nemlig hele 12 mil lang og det tar 12 timer å kjøre den.

Korsang for skiløyper!

Wermundsen Mork presiserer at det er mange som ivrer for løypelaget og gjør en stor innsats. Noe av det fine er at denne virksomheten er så sammenvevd med bygdesamfunnet og -kulturen. Hver «palmelørdag» arrangeres det for eksempel løypelagskonsert. Tiltaket er mektig populært tiltak blant bygdefolk og hyttefolk og gir stadig et viktig økonomisk bidrag til driften. Arne Heimestøl som driver hedalen.no, var den som fikk prosjektet i gang.

- Mye administrasjon med et løypelag?

- Ja, jeg innrømmer det. Noe er jo blitt enklere med årene, slikt som kommunikasjon via Facebook og sporing av løypemaskinen på Skisporet.no. I starten leste jeg for eksempel inn løype- og føremelding på telefonsvarer.  Søknader om sponsormidler er en fundamental del av virksomheten. Og så må jo avtaler med grunneiere lages og vedlikeholdes. Det er mye å gjøre ut over å sette spor, sier prisvinneren.

5C7A0613
Hytteavisens redaktør Leif Magne Flemmen var den som overrakte prisen på vegne av juryen.

Kommuner må ta mer ansvar

I tillegg til den administrative delen av driften, har hun fra starten vært særlig engasjert i utarbeidelsen av kartmateriale og merking og stikking av løyper. Hedalen Løypelag var pilot da populære skisporet.no ble startet.

- Vil løypelagene i det lange løp kunne drives slik som i Hedalen?

- Jeg tror det offentlige etter hvert må ta et større ansvar. Da eiendomsskatten ble innført i hyttekommunen vår Sør-Aurdal, merket vi straks at det ble verre å hente inn midler fra hytteeierne. Med eiendomsskatt forventer folk at kommunen tar et større ansvar, blant annet for løypene, sier vinneren av Hyttefolkets Hederspris, Line Wermundsen Mork.

Om hedersprisen

Dugnadsarbeid og dugnadsånd er fremtredende kjennetegn ved norsk hytteliv. Hytteeierforeninger, lag, hytte-vel, organisasjoner og enkeltpersoner legger hvert år ned dager og uker med frivillig innsats til hyttefolkets beste. Ja, ikke minst nyter allmennheten mange steder godt av det arbeid hyttefolk gjør for fellesskapet. 

Hyttemessen, som er Nordens største og Hytteavisen.no, hyttefolkets digitale nyhetssted, ønsker å løfte fram og synliggjøre det brede og uegennyttige arbeidet som blir gjort. Vi har i den anledning innstiftet «Hyttefolkets HEDERSPRIS». 

«Hyttefolkets HEDERSPRIS» tildeles hvert år den eller de som på særlig fortjenstfullt vis har gjort en innsats for det folkelige, norske hyttelivet.

Prisvinner Line Wermundsen Mork

Hytteeier Line Wermundsen Mork har fra starten for 14 år siden vært løypelagets entusiastiske, drivende og kreative leder. Løypelaget ble dannet på bakgrunn av et økende behov for bedre løyper og et utvidet løypenett. Gjennom forbilledlig organisering og samspill mellom hytteeiere, bygdefolk/grunneiere og næringsliv har Hedalen Løypelag bygget en robust organisasjon til hytte- og bygdefolks beste. 

Hedalen har ikke manglet ildsjeler i denne prosessen. Når «Hyttefolkets HEDERSPRIS 2020» tildeles Line Wermundsen Mork, er det som den fremste representanten for denne dugnadsånden.