5C7A1019

Den gamle dassen ryker først når de unge overtar hytten

Nå om dagen er det de unge som setter standarden på eldre og enkle familehytter rundt på Vestlandet. Generasjonsskiftet merkes godt i Olav Petter Grevstads hytteutstyrsforretning på Nyborg i Bergen.

- Når de unge rykker inn og overtar familiens feriested, er noe av det første som skjer at den klassiske biodoen eller snurredassen byttes ut med et av dagens moderne toaletter. Verken foreldre eller barn synes det er noe stas å se ned i avfallsdunken, enda mindre å tømme den. Så da går turen gjerne til oss, sier Grevstad.

5C7A1030
- Nettet kan gi mange svar, men jeg erfarer at folk ønsker personlig og faglig veiledning når de overveier å kjøpe moderne vann- og toalettløsninger til sin eldre, frittliggende hytte. Med god veiledning kan de montere alt på egen hånd, selv om utstyret i seg selv er teknisk avansert, mener hytteekspert Olav Petter Grevstad.

Mye komfort med eller uten strøm

Hos Bad- og Hyttesenteret som butikken heter, står et helt amfi med moderne toalettløsninger oppstilt. Alternativene er etter hvert blitt mange for de som skal heve do-standarden på den gamle hytten, også for de som har ikke har vann eller strøm.

- Når folk moderniserer sin toalettløsning på hytte med 12-voltgår det i hovedsak på to løsninger: Jets, som enkelt sagt tømmer skålen med en liten vannskvett og en vakuumpumpe, og moderne forbrenningstoaletter hvor avfallet simpelthen brennes med gass. I den siste kategorien har Cinderella i mange år hatt ledertrøyen. 
Jets toaletter samt forbrenningstoalettene er også meget aktuell for de som har vanlig 230v strøm. Av forbrenningstoaletter finnes flere modeller fra Cinderella i tillegg til at Sunwind for få år siden kom med sin egen modell, som nå også slår godt an, forteller Grevstad.

De to hovedkategoriene toaletter løser oppgaven på ulikt vis. Fra et Jets-toalett suges avfallet ned i en lukket tank. Å montere et slikt anlegg er søknadspliktig. Noen kommuner godkjenner denne løsningen, andre vil av prinsipielle grunner slett ikke godkjenne den, sier Grevstad. Forbrenningstoaletter derimot kan monteres uten byråkratiske viderverdigheter. 

- Begge løsninger har sine fordeler. Det vil ofte være et spørsmål om hva man vil investere i denne type komfort. Man får i hvert fall greie systemer fra knappe 30.000 kroner og oppover, sier hytteeksperten.

Også dusj vil man ha

Når familiens yngre tar over generasjonshytten stopper det ikke med nytt toalett. Også vannløsninger er sterkt etterspurt.

- En del eldre hytter er som regel uten innlagt vann, og det tillates normalt ikke å legge det inn heller. Men det er ikke til hinder for at eierne av de eldre hyttene vil ha vann i springen og dusjmuligheter. Vannet må riktignok bæres inn i hytten, men luksusen ved for eksempel å kunne ta en dusj etter skituren overgår langt denne anstrengelsen. I butikken går det dermed unna også med gassvannvarmere og mindre beredere. 

Hyttene har fra gammelt av som regel et solcellepanel eller to som kan være nok til belysning og å underholde et forbrenningstoalett eller drive en vannpumpe til dusjen. Men fagmannen Grevstad ser også en klar tendens til at stadig flere oppgraderer solcelleanleggene sine. 

- Nye paneler blir stadig mer effektive, likeså batterienes evne til å lagre. Samlet sett får man i dag mye mer strøm ut av et nytt solcelleanlegg enn et 20 år gammelt, uten å måtte betale særlig mer for det, mener Grevstad.

- Og så er det jo det at en moderne familie har mer strømkrevende materiell på nytta enn noen gang før, legger han til. Det er ikke noe problem å dekke behovet for strøm med et 12-voltsanlegg. Men når tv-en står på, pc-ene og telefonene lades, vannpumper går og viften i et forbrenningstoalett skal forsynes, ja, så blir det i sum et forbruk man må tenke på når batteribanken dimensjoneres, råder han.