Osmund Ueland

Hyttefolkets Entusiastpris til Osmund Ueland

Vinneren av Hyttefolkets Entusiastpris 2017, Osmund Ueland, er klar i sin tale. Vekstpotensialet for svært mange innlandskommuner ligger i hytteeierne. Han har selv gitt sin egen hyttekommune, Nes i Hallingdal, et vennlig spark i baken.

Nå er hytteentusiasten på Buvasstølan like godt blitt prosjektleder for «Nesfjellene i sentrum». Nesbyen skal gjøres mer attraktiv for hyttefolk, fastboende og turister. Det er ikke minst hytteeierne som gjennom Osmund Ueland har presset på for at «noe må skje» i Nesbyen.

- Noen tilvekst av arbeidsplasser i industri og landbruk er ikke lett å få til. Det nærmeste vekstpotensialet har hyttekommuner som Nes i hytteeierne, sier den tidligere konsernsjefen i NSB. Men trivsel og et attraktivt sentrumsmiljø kommer ikke av seg selv. Det nytter ikke å etablere et bakeri eller en ny butikk hvis ikke folk er blide og yter service, sier han.

5C7A5568
- Hytteeierne må bli tatt på alvor og anerkjennes som innbyggere i kommunen. I dette ligger det en stor oppside både for lokalmiljøet og hyttefolket, mener Osmund Ueland, vinner av hedersprisen Hyttefolkets Entusiastpris 2017.

Fra NSB og OL til sti- og løypelag

All samfunnsbygging begynner i det små. For hytteeierne Randi Flesland og Osmund Ueland begynte det med at Osmund i 2013 ble «skremt inn» i Buvasstølan sti- og løypelag. Dette var en hyggelig hyttegrend hvor samboer Randi Flesland hadde arvet sin families hytte.

- Alle kjente alle, men bidragene til fellesskapet var beskjedent. Bare 40 av 110 hytteeiere betalte noe til løypelaget. Jeg opplevde mye god vilje. Mange ønsket at det ble tatt grep, men tingene sto vel ganske stille, forteller Ueland som i 2014 lot seg velge til styreleder i løypelaget.

Som erfaren toppleder med mange års fartstid blant annet som toppleder i NSB og Jernverket og direktør i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite (LOOC), skulle det bare mangle om ikke arbeidet i løypelaget startet med planarbeid og konkretisering av prosjekter. Ikke minst måtte man danne seg et realistisk bilde av hvordan alle tiltakene kunne finansieres. Planen ”Et løft for Nes Østmark” ble laget med Osmund som arkitekt.

- Organisering, kommunikasjon og feiring

Med stor iver og oppslutning startet laget i 2014 med å rydde stier og løyper, og skilte samme. Kontakt ble opprettet med de tre andre hyttevelforeningene i Nes Østmarka og godt samarbeid utviklet. For Nes var det også perfekt at kommunen gjennom Osmund Ueland nå fikk en kontaktperson som representerte alle de fire hytteforeningene.

- At vi laget en realistisk plan og at vi fortløpende har greid å skaffe de økonomiske midlene som skulle til, har virket inspirerende for miljøet vårt. På dugnadene kommer gjerne 40-50 personer. Snekkere og rørleggere – alle bidrar med kompetanse og innsats, forteller Ueland entusiastisk. Han legger ikke skjul på at han har brukt mye tid på arbeidet, kanskje så mye som en halv stilling til tider. Men nå er mye gjort, legger han til.

Hva oppskriften er for å få ting til å skje, deler han gjerne med andre.

- Det handler om organisering, kommunikasjon og feiring. Alt vi får til passer vi på å feire i fellesskap. Første gang vi gjorde det var da Randi og jeg ga en sittegruppe til foreningen på en liten høyde rett før Vardefjell på 1200 moh. Den ble kalt «den siste hvile». 

IMG_1826
- Den fantastiske egeninnsatsen hyttefolket her leverer, er den beste begrunnelsen jeg kan føre inn i søknadene om økonomisk støtte til prosjektene våre, sier lederen for Buvasstølan sti- og løypelag, Osmund Ueland (Foto: Privat)

- Dokumenterer at vi gjør det meste selv

Mye hvile ble det i hvert fall ikke på giveren Ueland. For siden har han vært høyt og lavt for å skaffe midler til alle prosjektene fra Nes kommune, lokalt næringsliv, forskjellige stiftelser og fra egne hytteeierrekker. Da han startet i hytteforeningen for tre-fire år siden var det bare småpenger i Buvasstølans kasse. Fram til nå har han på vegne av de tre foreningene i Nes Østmark samlet inn rundt 3 millioner kroner, som er investert i rydding av stier og løyper, skilting og etablering av gjennomgående Vassfarstien og gjennomgående Eventyrløypa, som nå begge videreføres til Hemsedal, samt til å anlegge Buvatn brygge – et uteområde med båter, bål- og grillplass.

Dessuten - og ikke minst - har hytteeierne skaffet penger til kjøp av løypemaskin og bygging av serviceanlegg. Tre hytteeiere forestår for øvrig løypekjøringen. Nå arbeides det med å få bedre mobildekning. Også her har Osmund vært pådriveren. Mobildekningen som snart kan kommer på plass for størstedelen av hyttene her, planlegges finansiert av Telenor og Nes kommune og hytteforeningene i fellesskap. De fire foreningen i Nes Østmark har tatt på seg å bygge rom til teknisk utstyr.

- Det har vært en fornøyelse å skaffe penger til prosjektene våre. Vi har jo dokumentert at vi gjør mesteparten selv. Hytteeierne bidrar samlet med årlig kontignent på over kr. 100.000,- og videre med flere hundretusener av kroner til kjøp av andelsebrev, og dessuten en formidabel dugnadsinnsats.

- Hva er det blitt til med ditt eget hytteliv disse årene?

- Joda, jeg har da fått noe tid til å roe ned på hytta. En og annen skitur er det også blitt. En løypelagsleder må jo synes i sporet fra tid til annen, ler den tidligere NSB-sjefen. 

Ikke med hendene i fanget

Han kommer ikke til å sitte med hendene i fanget når han om kort tid går av som styreleder i løypelaget. Ueland har i flere år vært frivillig ressursperson for Ilula Orphan Program (IOP) i Tanzania. Her har han jobbet med kulturbygging, kommunikasjon, strategi og opplæring i styrearbeid.

Ueland har også vært pådriver i innsamlingen av penger til nytt hønsehus for senteret som ble åpnet i 2013, og den nye Sollerud Kindergarten i Tanzania med plass til 120 barn. Dette åpnet i mars i fjor. 

Sammen med familie og venner har han de siste fire år samlet inn mer enn kr 600.000,- til disse prosjektene.

Nå er han dessuten prosjektleder for utvikling av «Farm for the Future», et stort regionalt utviklingsprosjekt med fokus på kommersiell gårdsdrift, kunnskap innen landbruk, arbeidsplasser for ungdom, samarbeid med lokale bønder og økonomisk uavhengighet for IOP. Prosjektet har en kostnadsramme på 10 MNOK som nå søkes finansiert i en kombinasjon av offentlige og private midler. Planen er å starte byggingen i 2018.

Juryen om Osmund Ueland

Han har skapt samhold på Buvasstølan, utløst imponerende dugnadsånd og realisert store fellesprosjekter i Nes Østmark.

HYTTEFOLKETS ENTUSIASTPRIS

• Hederspris innstiftet av Norsk Hyttelag, Hyttemessen AS og hytteavisen.no

• Utdelingen finner sted på Hyttemessen på Hellerudsletta 20. april 2017 kl 14.00.

• Kandidater til prisen er enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort en uegennyttig og særlig fortjenstfull innsats for et bedre og hyggeligere hytteliv for de mange.

• Jury: Leder Audun Bringsvor, Norges Hyttelag, medlemmer Per Levik, Hyttemessen AS og Leif Magne Flemmen, hytteavisen.no