- Vi er imponert over hva Knut Nes har utrettet

”Hyttefolkets Entusiastpris” ble i helgen overrakt ildsjelen Knut Nes. Bæringen mottar hederprisen for sin mangeårige innsats for dialog mellom hyttefolk, kommuner og innbyggere i Valdres-kommunene. 

Denne artikkelen er over 8 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi er imponert over alt Knut Nes har utrettet blant annet gjennom Valdres Hytteforum. Med ham som leder er forumet blitt et konstruktivt, positivt og viktig organ, som verdsettes av både hyttefolk og vertskommuner. Dette står det respekt av, sa juryleder Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag under prishøytideligheten på vårens hyttemesse på Hellerudsletta.

IMG_1389
Hyttemessen: En begeistret gjeng flankerer Knut Nes etter at han har mottatt hedersprisen ”Hyttefolkets Entusiastpris”. Fra venstre juryleder Audun Bringsvor (Norsk Hyttelag), ordfører Torun Klosbøle (Nord-Aurdal), prisvinner Knut Nes, Øystre Slidre-ordfører Øyvind Brenna og Elisabeth Eckbo – prisvinnerens minst like entusiastiske ektefelle.

Har skapt dialog

To Valdres-ordførere var til stede under begivenheten på Exporama Senteret.

- Jeg er stolt over å få være her og gratulere Knut Nes med denne velfortjente hederen, sa ordfører Torun Klosbøle i Nes´ hytte-hjem-kommune, Nord-Aurdal. Nes har klart å få fram betydningen av dialog mellom hyttefolket, vertskommunene og Valdres som region, sa Klosbøle.

Samarbeid i system

Knut Nes er initiativtaker til og leder for Valdres Hytteforum, som nå har fått plass i det regionale Valdresrådet. Øystre Slidre-ordfører Øyvind Brenna trakk fram hytteforumets viktige innsats for å få satt samarbeidet på kommunenivå i system.

- Vi ordførere vil jo at vår kommune skal oppfattes som den beste hyttekommunen. Men det er ikke noe vi kan vedta. Skal vi lykkes må det skje i samarbeid og dialog med hytteeierne, sa Brenna og berømmet Knus Nes´ for hans innsats i denne sammenhengen.

IMG_1402
Gratulantene var mange på Valdres-standen da prisvinner Knut Nes stakk innom ”sine egne”. Fra venstre juryleder Audun Bringsvor, markedssjef Helge Nordby i Hedda Hytter, ordfører Torun Klosbøle, Elisabeth Eckbo og Knut Nes.

Innsats for en fjell-politikk

Prisvinneren selv var beveget over de mange anerkjennende ord som ble ham til del.

- Arbeidet vi som hyttefolk gjør for å bedre forholdet mellom våre hyttekommuner og oss som hytteeiere er ikke spesielt godt synlig. Derfor er det hyggelig at så mange nå legger merke til det vi holder på med, sa Knut Nes.

Han betegner det som en milepæl at hyttefolket i Valdres  gjennom Valdres Hytteforum nå er representert i Valdresrådet.

- Vi ser fram til å samarbeide om utformingen av en fjellpolitikk. For kysten, byene og Nord-Norge er det laget flotte planer. Men hva med fjell-Norge? Knapt 90 kommuner er fjellkommuner og hele 45 prosent av Norge er fjellområder. Likevel er det aldri utviklet noen planer for fjellregionene. Sysselsettingen i jordbruket går stadig ned, fjellet gror igjen og støler forsvinner. Dette opptar oss hytteeiere, sier Knut Nes.

Heder og sikteskive

Som en ekstra gest til prisvinneren og hytteområdet hans, Aurdalsåsen, har initiativtakerne til entusiastprisen – Norsk Hyttelag, Hyttemessen og hytteavisen.no – gått sammen om å finansiere en sikteskive på Fjellenden. Med denne på plass kan de som besøker utsiktspunktet finne navn på alle fjelltoppene i synsranden.

- Dette var litt av en overraskelse, sier Nes. Vi har lenge snakket om å få plassert en sikteskive her, men det har skortet på finansieringen. Men nå kommer den!

Publisert | Oppdatert 03. april 2016