Ordførere

- Nå må vi østerdøler legge beskjedenheten til side!

- Ja, vi vet at Østerdalen for folk flest er og har vært en eneste lang kjøretur til og fra. Nå er tida inne til å fortelle folk i Oslo-regionen hva de går glipp av når de ikke stopper opp og ser hva vi har å by dem!

Rendalen 3
Et knippe entusiastiske rendøler på Hyttemessen på Hellerudsletta. Sittende i midten ordfører Norvald Illevold. Bak fra venstre Vegard Hagen fra Lilleodden Håndlaft, Seming Undseth fra Laft B&R, Amund Bolstad og Janne Simensen, begge fra Envola Hyttegrend.

Det sier ordføreren i Rendalen, Norvald Illevold (tv).  Ordføreren har satt av hele helgen til å promotere Rendalen og samarbeidende Stor Elvdal kommune på Hyttemessen på Hellerudsletta. Også ordførerkollega Terje Hoffstad i Stor-Elvdal stiller på Hyttemessen for å bidra til å løfte Østerdalen fram i publikums bevissthet. Dette er første gang kommunene gjør felles sak og vil fortelle om regionens kvaliteter for hyttefolket.

- Rik på attraksjoner

- Det er kanskje en klisje, men sant å si har Østerdalen vært en godt bevart hemmelighet. Vi østerdøler er jo stillfarne folk, som ikke har for vane å trenge oss på og skryte i tide og utide. Derfor er det til nå mange som ikke har forstått hvor rik regionen er på attraksjoner for friluftselskende og kulturbevisste mennesker, sier ordfører Illevold. 

- Kan konkurrere på alt

At området har en rekke attraktive hyttefelt i storslått fjellnatur, har heller ikke helt kommet til publikums kunnskap, legger han til.

- Nå må vi legge beskjedenheten til side og vise hva vi har, slår ordføreren fast.

Rendalens to laftebedrifter,  Lilleodden Håndlaft og Laft B&R er begge på plass på messestanden, likeså tomteutviklere fra begge kommuner. Vegard Hagen i Liodden Håndlaft er på Hellerudsletta for første gang som utstiller. Han er imponert over å se hvor mye penger mange utstillere legger i sine stands. Men når det kommer til priser og kvalitet, mener han at Rendalen-lafterne kan melde seg på i hvilken konkurranse det måtte være.

Rendalen 2
Mange har vært innom Rendalen og Stor Elvdal sin stand i løpet av Hyttemessens to første dager.

- Vi matcher lett prisene vi ser her, og når det kommer til tømmerkvaliteten kan vi by på det aller beste: Seintvoksende malmfuru fra Østerdalen. Bedre tømmerkvalitet tør jeg påsta ikke lar seg oppdrive her til lands, sier Hagen. De to laftevirksomhetene i Rendalen leverer både hytter og hus, anneks og garasjer.

Østerdølene går nå inn i helgen spente på hvordan besøk og respons blir. Det er tradisjonelt lørdag og søndag som er de store publikumsdagene på Hyttemessen.