Valdres

- Hyttemessen noe av det viktigste for å nå det store hyttepublikumet

– Vi anser profileringa på Hyttemessen på Hellerudsletta for å være noe av det viktigste vi kan gjøre for å nå fram til det store hyttepublikummet, sier Svein Erik Ski, daglig leder i Valdres Expo, til avisa Valdres. 

Valdres Expo organiserer markedsføringa av Valdres under Hyttemessen på X Meeting Point på Hellerudsletta. Skal det skaffes kunder til de 6000–7000 tomtene som er regulert tilhytter i Valdres, vil markedsføring måtte ha vedvarende fokus framover, mener han. 

FRIKAR til messa lørdag

På Hyttemessen løftes alle Valdres-regionens kvaliteter fram, forteller han – alt fra overveldende fjellnatur, arrangementer i verdensklasse, utsøkte skiløyper til lokalmat.

- Vi gjør også framstøt mot vestlendingene. Mange fra Bergens-regionen har hytte – eller ønsker hytte – i Tyin-Filefjell-traktene, på Vaset eller Beitostølen, sier Svein Erik Ski. For å skape ekstra blest, har Valdres-standen fått FRIKAR til å besøke Hellerudsletta og opptre på Valdres-standen lørdag 27. april.

Bekrefter trend

Per Levik i Hyttemessen opplever at stadig flere destinasjoner melder seg på i konkurransen om hyttefolkets gunst.

- Valdres har lenge vært på alerten for å knytte kontakt med det store hyttepublikumet i Oslo-regionen. Om det er de store hytteregionene Valdres og Hallingdal sin svært offensive bruk av Hyttemessen som har fått stadig flere destinasjoner til å melde seg på i konkurransen om hyttefolket, vet jeg ikke. Men det er i hvert fall et faktum at vi aldri har hatt flere destinasjoner representert på messen enn denne gang, sier Levik.