Det hjelper ikke lenger “bare” å styre varmen basert på temperatur. Løsningen må i dag også ta hensyn til både strømpris og effektledd. Sikoms Ring hytta varm-løsning har aldri vært smartere. Den tilfredsstiller også Enovas krav for å gi støtte til prosjektet ditt. Du kommer fram til en hytte som er ferdig oppvarmet med strøm som du helt automatisk kjøper når den er så billig som mulig. 

Foredragsholder: Torfinn Solem Schiefloe, salgssjef Sikom AS