Som svar på krav og forventninger til nye hytter, har Faun (tidligere FH gruppen) i et par år jobbet med å utvikle en helt ny modell. Fokus ligger på lite fotavtrykk, lavt CO2-utslipp, gnient energiforbruk og egen energiproduksjon (solceller). Stikkord er blant annet arealeffektivitet (70 kvm), mest mulig naturlige og kortreiste materialer, minimale terrengingrep, trefiberisolasjon og smarthus-løsning som standard.

Foredragsholder: Frode Stiansen, prosjektleder Grønn hytte Faun gruppen AS