5C7A6778

Ville ha sentralisert avløp, hytte-folket fikk kommunen til å snu.

Flere steder raser diskusjonen om bygging av avløpsnett fra hyttefelt i fjellet til kommunale rensestasjoner. Hvorfor vurderer kommunene i så liten grad alternativer til sentraliserte løsninger?

Hyttefolk protesterer både mot de store naturinngrepene som følger og de økonomiske kostnadene. Hytteeierne i Sangefjell i Ål fikk politikerne på sin side og fikk etablert et desentralisert system - billigere for alle parter og mer skånsomt for naturen.

5C7A6787
To tanker skal ned i bakken. Den ene er denne gråvannsrensetanken (på bildet), som renser og filtrerer alt vann før det siver ut i en avrenningsgrøft. Den andre er for kloakk. I Sangefjell blir Jets-toalettene ofte knyttet til allerede eksisterende kloakktanker.

Overbevist ordfører

Ordfører Ivar Magne Brevik i Ål lot seg overbevise om at en desentralisert løsningen med Jets var langt å foretrekke framfor et omfattende kommunalt prosjekt. Planene var klare og ventet på et politisk vedtak. Men hytteeiernes argumenter vant fram.

- Det var en krevende prosess, for kommunen var veldig innstilt på å grave ned egne rørledninger og knytte hyttene til det kommunale renseanlegget. Vi hytteeiere hadde imidlertid satt oss godt inn i alternativene, forteller Steinar Gundersen. Den gang var han styreleder i hyttevelet. Han var den første som fikk innlagt Jets-toalettløsningen, gråvannsrenseanlegg samt ny, større kloakktank.

- Skriker etter å få Jets-toalettet

Han hører ikke annet enn lovord fra hytteeierne.

- Vi er kjempefornøyde. Og de som ikke har fått Jets-toalettet i hus, skriker etter å få det, ler Gundersen. Selv har han hatt Jets i fire år. Han har ikke hatt en øre i ekstra utgifter på anlegget. Tvert imot er hyttedriften blitt mye rimeligere takket være det nye anlegget, mener han.

- Tidligere måtte vi tømme kloakktanken fire ganger i året. Det kostet rundt 4000 kroner hver gang. Jets bruker forsvinnende lite vann i utskyllingen, toalettet er jo vakuumdrevet som på fly og cruiseskip, så nå tømmes den 3000 liter store tanken bare én gang i året. Da er den bare halvfull, forteller hytteeieren begeistret.

Dette er Jets-løsningen.

5C7A6783
Takket være at politikerne lyttet til hyttefolket, ble avløpsystemet i Sangefjell både mye rimeligere enn den sentraliserte løsningen. Inngrepene i naturen ble også atskillig mindre.

Koster bare 1/3 av det kommunale

Jets-løsningen har erstattet mange gammeldagse doer og toaletter rundt omkring i grisgrendte hyttefelt. Det spesielle med Sangefjell var hytteeiernes unisone beslutning om å gå for én og samme løsning på gråvanns- og kloakkproblematikken. 130-140 anlegg skal på plass.

- Holdt opp mot kostnadene ved et kommunalt anlegg var valget ikke vanskelig. Vi fikk en konsulent til å kalkulere hva den enkelte ville måtte legge ut hvis kommunen skulle føre sine rør inn til hvert hyttetun her i Sangefjell. Minst 300.000 kroner, var hans estimat. Å betale ca 100.000 for et komplett Jets-anlegg lød mye hyggeligere, sier Gundersen.

Men kommunen måtte overbevises. Gundersen framhever ordfører Ivar Magne Breviks rolle som spesielt viktig. Han syntes argumentene hytteeierne framførte var fornuftige. I teknisk utvalg møtte ordføreren sammen med en av Jets eksperter. Orienteringen gjorde inntrykk. Kommunen skrinla planen om et kommunalt prosjekt. I 2013 ble tillatelse gitt til en storstilt, helprivat utbygging med Jets i alle hytter på Sangefjell.

- Se på Ustaoset, sa vi

- Et annet og minst like viktig moment i argumentasjonen fra vår side var de konsekvensene anleggsarbeidet ville ha for den sårbare fjellnaturen her 1000 meter over havet. Vi anbefalte administrasjon og politikere å ta turen til Ustaoset og med egne øyne se hvor ille det ville bli, forteller Gundersen.

Om de tok turen vet han ikke. Men at de snudde og godkjente et privat opplegg som dette fortjener respekt, mener Gundersen.

Tips en venn Skriv ut