IMG_0359 (1)

Teknisk sjef om hytteboom i Numedal: - Dette er jo helt rått!

- Dette er jo helt rått og veldig gledelig!

Slik karakteriserer den tekniske sjefen i Flesberg og Rollag, Jarle Weseth, hytteboomen i de to Numedals-kommunene.

Det er Laagendalsposten som forteller om rekordtallene når det gjelder hyttebyggingen i denne delen av Buskerud. Og ennå er skrives det «bare» august.

Weseth forteller at 61 byggesøknader hittil er behandlet i Flesberg. Gjennom hele fjoråret var tilsvarende tall 80.  I Rollag er søknader for 47 nye hytter byggesaksbehandlet til nå, skriver avisa.

Stort potensiale

Den tekniske sjefen minner i avisa om at det fortsatt er tusen ledige hyttetomter i de to kommunene. Potensialet er med andre ord stort.

Også i den store hyttekommunen Nore og Uvdal går det hett for seg i hyttemarkedet.
– Hittil i år har vi ferdigbehandlet ca. 47 søknader som gjelder oppføring av hytter, enten nye hytter eller riving/oppføring av eldrehytter, sier virksomhetsleder for plan, byggesak og oppmåling, Kristine Østhassel, til Laagendalsposten. Per1. november i fjor hadde kommunen behandlet 50 søknader om nyehytter.

Tips en venn Skriv ut