IMG_1509

Mistro i kommunene hindrer fornuftige avløpsløsninger

- Det største hinderet for at flere hytter og hytteområder kan få på plass miljø- og kostnadsgunstige kildeseparerende avløpssystemer, er mistroen rundt i kommunene, sier Håvard Veddegjerde. Han er salgssjef for Jets’ satsing mot hytter og hus.

Jets er et lukket system. Men rundt i mange hytteområder står eldre lukkede tanker, der kommunene mistenker at folk lager hull slik at kloakk siver ut i grunnen. Altså nærer man skepsis selv til nye, moderne systemer basert på lukkede tanker. 

- Bryr seg ikke om naturinngrepene

- Denne mistroen hindrer at mange hyttefelt raskt kan få i stand et godt avløpssystem, for eksempel basert på Jets’ særdeles vannbesparende vakuumtoalett, sier Veddegjerde. Kommuner flest tenker fortsatt i tradisjonelle baner og ser oppsamling gjennom store rørledninger til et sentralt renseanlegg som eneste løsning.

- De bryr seg dessverre forsvinnende lite om naturinngrepene. For når rørene skal legges kommer man ikke akkurat med minigraver. Store maskiner ruller inn, spretter opp terrenget og etterlater seg anleggsgater og sår som naturen bruker årevis på å lege, sier Veddegjerde. Heller ikke økonomisk er det fornuft i slike løsninger, legger han til.

0,6 mot 6 liter

Mens et Jets-toalett bruker 0,6 liter i en utskylling, bruker vanlige vanntoaletter inn til seks liter. I det store bildet er utskyllingen en ikke ubetydelig del av det generelle vannforbruket, som noen steder er så høyt at man til tider rett og slett tømmer grunnvannskildene. Dette skjer blant annet på Beito.

- Med Jets-løsningens beskjedne vannforbruk, trenger hytteeieren kanskje bare en eneste tanktømming i sesongen. Med ordinært vannklosett ville tanken måtte tømmes fire ganger i samme periode.

Eneboliger i felt satser på Jets

Han berømmer pionérene i Sangefjell for at de fikk kommunen til å skrinlegge ideen om kommunalt anlegg i det sårbare fjellterrenget og gå for en desentralisert løsning på hver tomt. Men noe skjer også andre steder. I miljølandsbyen Gaia Homes i Alvdal bygges nå 40-50 eneboliger basert på Jets-systemet – dvs uten tilknytning til det offentlige nettet.

Les hvordan hytteeierne i Sangefjell fikk hytteeierne til å snu.

Tips en venn Skriv ut