Hyttemessen på X Meetingpoint helgen etter påske utsettes.

Hyttemessen følger Folkehelseinstituttets klare anbefaling om å utsette arrangementer med over 500 deltakere. Hyttemessen som skulle finne sted like over påske, blir dermed utsatt til høsten.

Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune og X Meetingpoint. Vi ønsker ikke å utsette våre utstillere, besøkende og ansatte for noen som helst helserisiko. Hyttemessen blir derfor flyttet til uke 43, dvs. helgen 23. - 25. oktober. Alle utstillere som har booket plass beholder selvfølgelig disse.

Messemagasin utgis i høst

Messemagasinet PÅ HYTTA, som var planlagt utgitt før påske, vil bli distribuert i forkant av messen i oktober. Bookede annonser vil bli videreført til denne utgivelsen.

Kommuneoverlegens råd

Kommuneoverlegen har i forbindelse med den planlagte messen 17.-19. april, sendt oss denne meldingen:

Hei,

Kommuneoverlegens oppgave er å vurdere risiko for og konsekvenser av smittespredningen ved arrangementer. Faktorer som vi legger vekt på er antall besøkende, aldersgruppe, om det er et lokalt arrangement eller besøkende fra ulike steder, er arrangementet innendørs eller utendørs, og hvor tett besøkende vil være under arrangementet. Vi forholder oss til gjeldende føringer og anbefalinger fra nasjonale myndigheter: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Hyttemessen, slik den beskrives, er et stort arrangement med mange utstillere og mange besøkende gjennom en periode på 3 dager. Deltagerne og utstillere er fra hele landet, arrangementet foregår innendørs, med aldersspredning på publikum. Det er forventet over 10 000 besøkende over de tre dagene arrangementet foregår.

På bakgrunn av arrangementets art og anbefalinger fra nasjonale myndigheter vurderer kommuneoverlegen i Lillestrøm at Hyttemessen ikke bør gjennomføres.

Ta nærmere kontakt hvis dere har spørsmål omkring dette. 

Vennlig hilsen 

Bettina Fossberg 

Kommuneoverlege  

 
Publisert | Oppdatert 11. mars 2020