5-7 mars 2021


Last opp logo
Vi bekrefter vår deltakelse på HYTTEMESSEN 5.-7. mars 2021 og ønsker å disponere (min. 9 m2)/ We hereby confirm our participation at HYTTEMESSEN, 5.-7. march 2021, and wish to reserve (min. 9 sq.m.):
Kategori:
Antall m2 gulvplass inne med vegg/sq.m. floor space indoors with walls: NOK 1150,- per m2/sq.m.

Antall m2 gulvplass inne åpen/sq.m. floor space indoors open, NOK 1150,- per m2/sq.m. (min 50 m2/sq.m.)

Betalingsbetingelser/Terms of payment:
Utstillerpakke NOK 2650. Bedrifter som ikke er registrert som foretak i Norge må betale et forskudd på 25% av hele standleien, minimum kr. 5000,- eks. mva i tillegg til utstillerpakke. Vennligst vent på faktura. 100 % standleie betales senest 20.01.2021/Registration fee to be paid upon application. Please await invoice. 100% of the space booking fee falls due 20.01.2021.Reglement for Hyttemessen*
Reglementet finner du her/See regulations here . (åpner i ny fane/opens in new tab)