Messen er flyttet til 9.-11. april 2021.


Last opp logo
Vi bekrefter vår deltakelse på HYTTEMESSEN 17. -19. april 2020 og ønsker å disponere (min. 9 m2)/ We hereby confirm our participation at HYTTEMESSEN, 17. - 19. April 2020, and wish to reserve (min. 9 sq.m.):
Kategori:
Antall m2 gulvplass inne med vegg/sq.m. floor space indoors with walls: NOK 1350,- per m2/sq.m.

Antall m2 gulvplass inne åpen/sq.m. floor space indoors open, NOK 1250,- per m2/sq.m. (min 50 m2/sq.m.)

Antall m2 plass ute åpen/sq.m. floor outside open: NOK 990,- per m2/sq.m. (min 15 m2/sq.m.)

Betalingsbetingelser/Terms of payment:
Utstillerpakke NOK 3250. Bedrifter som ikke er registrert som foretak i Norge må betale et forskudd på 25% av hele standleien, minimum kr. 5000,- eks. mva i tillegg til utstillerpakke. Vennligst vent på faktura. 100 % standleie betales senest 20.01.2020/Registration fee to be paid upon application. Please await invoice. 100% of the space booking fee falls due 20.01.2020.Reglement for Hyttemessen*