Vasetlia-prosjekt

Stor byggeaktivitet i regi av Vaset Utbyggingsselskap

Vaset Utbyggingsselskap har tatt aktivt del i utviklingen av Vaset i Valdres de siste 20 årene. Selskapet har i mange år vært den største aktøren innen utbygging og salg av hyttetomter, hytter og ferieleiligheter på Vaset.

Pressemelding fra Vaset Utbyggingsselskap

I løpet av disse årene har utbyggingsselskapet solgt over 150 hyttetomter og bygd 39 hytter og leiligheter. 

Vaset Utbyggingsselskap ble stiftet i 1998 av Statskog SF og 40 lokale bedrifter og enkeltpersoner. Siden den gang har store ressurser blitt brukt på å investere i, og videreutvikle Vaset til en komplett, helårs turistdestinasjon. Etter noen rolige år ble 2017 et år med stor byggeaktivitet.

Vasetlia-god+respons
Hyttene som Vaset Utbyggingsselskap AS og Haugrudbygg AS har bygd i Øvre Stubbeset hyttefelt på Vaset, har fått god respons. Foto: Svein Erik Ski

Øvre Stubbeset hyttefelt

I samarbeid med Statskog, som er den største grunneieren på Vaset, har Vaset Utbyggingsselskap bygd ut veg, vann, avløp og strøm i flere områder på Vaset. I tillegg til at denne utbyggingen har lagt til rette for nye hyttetomter, har over 100 eksisterende hytter fått muligheter til å koble seg til veg, vann, avløp og strøm.

Øvre Stubbeset hyttefelt er et slikt område med 26 eksisterende hytter og 16 nye tomter. På tre av de usolgte tomtene har utbyggingsselskapet i samarbeid med Haugrudbygg AS bygd tre hytter for salg. To av hyttene ble solgt før hyttene var helt ferdig. Mye tyder på at den siste hytta blir solgt tidlig i 2018.

Vasetlia Grendehytter

På område S2 i Vasetlia hyttegrend har Vaset Utbyggingsselskap inngått en avtale med Statskog om bygging av 30 grendehytter. Området ligger fint til med flott utsikt mot Vasetvatnet og snøkledde fjell i Vang og Vestre Slidre.

I løpet av 2017 bygde Kveno Snekkerlag de fire første hyttene for utbyggingsselskapet. De første hyttene er «dobbelthytter» der to og to hytter henger sammen med en dobbeltgarasje mellom toetasjes hytter. Alle disse hyttene ble solgt i løpet av et par uker lenge før hyttene stod ferdig. 

I løpet av våren 2018 starter Kveno Snekkerlag AS bygging av de fire neste hyttene. Disse skal overleveres før jul i 2018.

Vasetlia-utsikt
Flott utsikt fra Vasetlia grendehytter. Foto: Svein Erik Ski

Vaset Alpinområde

I et større område ved alpinanlegget på Vaset har Statskog utarbeidet en reguleringsplan som ble godkjent av Vestre Slidre kommune i 2011. Reguleringsplanen legger til rette for nye skitrekk og nye nedfarter. I tillegg legger planen til rette for utbygging av veg, vann, avløp og strøm til eksisterende hytter og til nye hyttetomter i områdene mellom de eksisterende nedfartene i alpinanlegg. 

Vaset Utbyggingsselskap AS og Vaset Skiheiser AS har inngått avtaler med Statskog om utbygging av Vaset Alpinområde. Området ligger fint til med flott utsikt mot Vasetvatnet og fjelltoppene i Jotunheimen.

Byggeklare timer i år

Like før jul i 2017 satte Vaset Utbyggingsselskap i gang arbeidet med framføring av veg, vann, avløp og strøm til de to vestligste utbyggingsområdene (område A og B). Den nye vegen inn i område B vil krysse en av nedfartsløypene i alpinanlegget. Her vil det våren 2018 bli bygd en kulvert slik at biler kan kjøre under alpinbakken. Hytteeiere som har hatt hytte i området siden 1960-70-tallet vil da få en etterlengtet vinterveg til hytta. 

Innenfor område A og B er det planlagt 34 nye hyttetomter. De første tomtene blir byggeklare i løpet av 2018. I område FN1 og FN2, som ligger nederst i område B, planlegger Vaset Skiheiser bygging av 18-20 «sportshytter».

Vaset-kj%C3%B8kkeninnredning
Volden i Valdres har levert smakfull kjøkkeninnredning til hyttene i Øvre Stubbeset hyttefelt. Møblene er fra Fosheim Interiør. Foto: Svein Erik Ski

Lokale leverandører

Vaset Utbyggingsselskap har i alle sine utbyggingsprosjekter benyttet lokale maskinentreprenører, snekkere, rørleggere, elektrikere, møbelsnekkere og øvrige leverandører. I hovedsak fra Vestre Slidre og Nord-Aurdal, men også fra Vang og Øystre Slidre.

På generalforsamlingen i Vaset Utbyggingsselskap AS i april 2017 ble det noen endringer i styresammensetningen. Bjarne Lome, som har vært styreleder i utbyggingsselskapet siden etableringen i 1998, fikk avløsning av Olav Bjella. Bjella er til daglig organisasjonssjef i Viken Skog. Som hytteeier på Vaset, kjenner han Vasetområdet godt. 

Vaset Utbyggingsselskap har i alle år kun hatt en ansatt. Svein Erik Ski har vært daglig leder i utbyggingsselskapet siden 2002. Som følge av stor byggeaktivitet i regi av Vaset Utbyggingsselskap, har styret i utbyggingsselskapet kommet til at det er behov for en prosjektleder i tillegg til daglig leder. Like før jul i 2017 ble Jan Steinar Thanke fra Vestre Slidre ansatt som prosjektleder. Thanke, som de siste 6 årene har jobbet som prosjektleder og leder for byggeavdelingen hos Frost Utvikling AS, starter i jobben 1. april i år.

Tips en venn Skriv ut