5C7A5067

Sjusjøen mest tettbygd av alle hytteområder i landet

Omtrent halvparten av fritidsboligene i Norge ligger i ”tettbygde strøk”. Tettest mellom hyttene er det på Sjusjøen.

Store fritidsbyggområder med 50 eller flere fritidsbygninger utgjør 146 km2, eller 22 prosent av det totale arealet av fritidsbyggområder, skriver Statistisk Sentralbyrå i en dagfersk artikkel. Størst er området rundt Sjusjøen i Ringsaker (Hedmark) med sine 4,4 km2. Med drøyt 1 900 fritidsbygninger er dette området som har flest i Norge. 

Tettbygd = under 75 m mellom hyttene

I fjor ble det registrert ca 454 000 fritidsbygninger med tilhørende fritidseiendom. 48 prosent av bygningene ligger innenfor det SSB kaller tettbygde fritidsbyggområder. Her er det mindre enn 75 meter avstand mellom bygningene.

1/4 i små hytteområder

SSB skiller mellom små, mellomstore og store hytteområder. 16 prosent ligger i store områder med 50 eller flere hytter. Mens bare 9 prosent står innenfor mellomstore områder, er rundt 25 prosent av bygningene å finne i små områder med mellom 5 og 24 fritidsbygg.

13.000 tettbygde områder

Det finnes over 13 000 tettbygde fritidsbyggområder med minst 5 bygninger i Norge, og de utgjør til sammen 395 km2. Oppland og Buskerud ligger også på toppen når vi ser på arealet med fritidsbygninger og tilhørende fritidseiendom, som utgjør henholdsvis 82 km2 og 78 km2. Til sammen er det en fjerdedel av det totale arealet med fritidsbebyggelse i Norge. 

Mer enn halvparten i "grisgrendte strøk"

52 prosent av hyttene ligger utenfor tettbebyggelse.

Nordland er fylket med flest enkeltstående fritidsbygninger. I det langstrakte fylket er hele 80 prosent av fritidsbygningene utenfor tettbygde fritidsbyggområder. 

Tips en venn Skriv ut