IMG_1177

2017: Bygging av 7.500 nye hytter påbegynt, 13.500 ble omsatt

Det ble igangsatt 7 500 nye hytter i fjor, mens 13 700 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg. Trysil kommune ligger på topp når det gjelder hyttesalg og bare Ringsaker har flere hyttebygg.

Av Vilni Verner Holst Bloch og Trond A. Steinset

I Norge finnes det over 430 000 fritidsbygninger per 1. januar 2018. I tillegg kommer nesten 33 000 helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig. Statistikkene byggeareal, bygningsmasse og eiendomsomsetning viser at alle deler av landet tas i bruk til hytter.

Nye hytter kommer i innlandet

Særlig er det ved skoggrensa og i innlandet det bygges hytter, og det er her vi finner de store hyttekommunene. Tettheten av fritidsboliger er imidlertid størst i kystkommunene.

chart.jpg

Trysil på salgstoppen

Hedmarkskommunen Trysil topper omsetningsstatistikken i 2017 med 388 omsetninger av fritidsboliger i fritt salg. Etter Trysil følger Hol i Buskerud og Ringsaker i Hedmark. Trysil kommer også høyt opp i antall hytter med 6 645 – bare slått av Ringsaker som har 7 108 hytter.

25 kommuner hadde over 100 omsetninger av fritidsboliger i fritt salg i løpet av 2017. Omsetningene i disse 25 kommunene summerte seg til 4 200 hytter med samlet kjøpesum på 9,9 milliarder kroner.

Ser en på fylkene, er det Buskerud som er på topp når det gjelder fritidsboliger i fritt salg i 2017. I alt ble det solgt 1 864 hytter i Buskerud. Oppland følger deretter med 1 723.

chart-2.jpg

Tettest på Hvaler

Svært mange hytter befinner seg nær de store befolkningssentra i landet. Om man regner hytter per kvadratkilometer er det de arealmessig små kommunene langs kysten som kommer på topp.

Hvaler kommune i Østfold ligger på topp med over 48 hytter per kvadratkilometer. Etterfulgt av Frogn og Færder, i henholdsvis Akershus og Vestfold med 34 og 33 hytter per kvadratkilometer.

Flest hytter per innbyggere i Bykle

Hele 27 kommuner har flere hytter enn bosatte i kommunen. På topp ligger Bykle kommune i Aust-Agder, med 2,6 hytter per bosatt. Bykle etterfølges av Åseral og Sirdal i Vest-Agder, med henholdsvis 2,2 og 2,1 hytter per person i kommunen.

 

Tips en venn Skriv ut